دنیس کالا
۰ محصول ۰ تومان
تعداد محصول انتخابی : ۰ محصول جمع مبلغ سبد خرید من : ۰ تومان پرداخت و تسویه

لیست آخرین قیمت جاروبرقی در دنیس کالا

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی سامسونگ در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات 2560 مدل VC20M2560JP ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات 255 مدل VC20M255AWB ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل VC20M251AWB ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی هیتاچی در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800 وات
۱ جاروبرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BG18 ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۲ جاروبرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BA18 ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
2000 وات
۳ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات مدل CV-BA20V ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
2200 وات
۴ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-BA22V ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
23 لیتر
۵ جاروبرقی هیتاچی 23 لیتری 2200 وات 980 مدل CV-980D ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۶ جاروبرقی هیتاچی 23 لیتری 2200 وات 985 مدل CV-985DC ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
2300 وات
۷ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مخزنی مدل CV-SE23V ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
25 لیتر
۸ جاروبرقی هیتاچی 25 لیتری 2300 وات 995 مدل CV-995DC ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۹ جاروبرقی هیتاچی 25 لیتری 2300 وات 9950 مدل CV-9950FCJ ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی فیلیپس در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1400 وات
۱ جاروبرقی فیلیپس 1400 وات 8087 مدل FC8087 ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
1800 وات
۲ جاروبرقی فیلیپس 1800 وات 2042 مدل XB2042 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
2000 وات
۳ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات مخزن دار مدل FC8670 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۴ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات مدل FC9570 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
2200 وات
۵ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات 9174 مدل FC9174 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۶ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات 9170 مدل FC9170 ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۷ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات 9176 مدل FC9176 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۸ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات 9175 مدل FC9175 ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۶

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی ال جی در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جاروبرقی ال جی 2000 وات مخزنی مدل VC5320NNT ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی سنکور در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی سنکور 7550 مدل SVC 7550TI ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
1400 وات
۲ جاروبرقی سطلی سنکور 1400 وات مدل SVC 3001 ORCA ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
1600 وات
۳ جاروبرقی سنکور آب و خاک 5000 مدل SVC 5000BL ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
600 وات
۴ جاروبرقی سنکور 8501 مدل SVC 8501TI ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۵ جاروبرقی سنکور موتور کمپرسی 9300 مدل SVC9300BK ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
700 وات
۶ جاروبرقی سنکور 8505 کیسه ای مدل SVC8505TI ۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۷ جاروبرقی سنکور 700 وات مدل SVC52WH ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
800 وات
۸ جاروبرقی سنکور 9050 کمپرسوری 800 وات مدل SVC 9050BL ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی بوش در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جاروبرقی مخزنی کیسه ای بوش 252000 مدل BGL252000 ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
2100 وات
۲ جاروبرقی بوش 2100 وات 421 دومنظوره(آب و خاک) مدل BWD421PRO ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
2200 وات
۳ جاروبرقی بوش 2200 وات مدل BGL8GOLDIR ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۴ جاروبرقی بوش 2200 وات مدل BGN22200 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۵ جاروبرقی بوش 3228 مدل BSGL3228GB ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
2400 وات
۶ جاروبرقی بوش 2400 وات مدل BGL35MOV24 ۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۷ جاروبرقی بوش 2400 وات مدل BGL35MOV27 ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۸ جاروبرقی بوش 2400 وات مدل BSGL3MULT3 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
600 وات
۹ جاروبرقی بوش 600 وات مدل BGL35MON9 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۱۰ جاروبرقی بوش 212 مدل BSG6A212 ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
650 وات
۱۱ جاروبرقی بوش سری 8 مدل BGL8POW2 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
700 وات
۱۲ جاروبرقی بوش 5318 مدل BSGL5318 ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۱۳ جاروبرقی بوش 5Pro8 مدل BSGL5Pro8 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
700 وات
۱۴ جاروبرقی بوش مخزن دار مدل BGS5SIL66B ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
750 وات
۱۵ جاروبرقی بوش 750 وات مدل BGL8ALL5 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۱۶ جاروبرقی بوش مخزنی 21POW2 مدل BGS21POW2 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
850 وات
۱۷ جاروبرقی بوش کیسه ای 850 وات مدل BGL6POW2 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی بکو در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2600 وات
۱ جاروبرقی بکو 2226 مدل BKS 2226 ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷